Misyonumuz

Çocuklarımızın, dijital ve bilgi çağında başarılı ve mutlu bir yaşam sürdürebilmeleri için onları buna hazırlayan ve onlara gerekli kilit becerileri sağlayan iyi bir eğitime ihtiyaçları vardır. Eğitim modelimiz ile hedeflediğimiz;  Kendisi ve çevresi için sorumluluk taşıyan bireyler yetiştirmektir. Eğitim modelimizde öğretmenin görevi, çocukların sorumlu, sosyal olarak yetkin, yaratıcı kişiliklere ulaşmaları için, onlara eşlik etmektir. Bunu yapmak için, her zaman öğrencilerin bireysel gelişim ve öğrenme hedeflerini belirleyerek yenilikçi öğrenme yöntemleri uygular.

Kimse çağımızda ezberlenen bilgi ile başarılı olamaz. Bu nedenle, öğrenme terimi yeni bir anlam kazanmaktadır: Öğrenim şu ana kadar sadece bilginin kazanılması olarak anlaşılsa da, bugün dünyanın bilgisinin deşifre edilebileceği ve kullanılabilir hale getirilebileceği yeterlilikler edinmedir. Bu bir öğrenciden çok, o öğrenciyi eğiten öğretmen, çalıştığı eğitim kurumu için geçerlidir. Çünkü öğrenmeyen bir kurum öğretemez!

Eğitim hakkında özlü sözler

Eğitimin temel amacı, çocukları kendi yeteneklerinin bilincine vardırmaktır.

Erich Fromm

Aslında bir insana yeni bir şey öğretemezsiniz, siz ona yalnız kendi içinde bir şeyler keşfetmesine yardımcı olabilirsiniz.

Galileo Galilei

Eğitimin asıl büyük amacı, bilgilenmek değil, eyleme geçmektir.

Herbert Spencer