Seminer Konularımız

Öğretmen Eğitimi Seminerlerimiz:

  • Sürdürülebilinir eğitim modellerinin temel özellikleri (serbest ve yarı serbest eğitim modelleri)
  • Öğrencilere öğrenim sureçlerini kendi kendine organize etme becerisi nedir ve nasıl kazandırılır?
  • Çocuklar nasıl öğrenirler?
  • Proje bazlı çalışma nasıl organize edilir (Lotus Planı)
  • Hikaye torbaları
  • Alternatif sınıf/atölye dizaynları
  • Gözlem metotları
  • Değerler eğitimi…

Aile Eğitim Seminerlerimiz:

“Güçlü Ebeveyn – Güçlü Çocuk®”

Güçlü Ebeveynler – Güçlü Çocuklar, Almanya’da “Çoçukları Koruma Birliği” tarafından geliştirilmiş, Almanya’nın en yaygın ebeveyn eğitim programıdır. Güçlü Ebeveynler – Güçlü Çocuklar®, çocuk eğitiminde daha fazla hazza, rahatlığa, aynı zamanda güvenceye sahip olmayı arzu eden anne ve babalara yönelik bir seminer dizisidir.

Konu başlıkları:

1. Eğitim dizisi tanıtımı
2. Eğitimde neler önemlidir?
3. Çocuğun temel psikolojik ihtiyaçları
4. Üstbiliş/Kendini tanıma ve ifade yeteneği
5. Çocuğunu destekleme ve anlama
6. Duyarlı dinleme medodu
7. Çocuğun gelişimini destekleyeci yöntemler
8. Problemleri doğru anlama metotları
Çatışmaları ve sorunları doğru çözme yöntemleri
9. Duyguları ifade etme, anlama ve pozitif davranış gösterme
10. Sınırlar – ritüeller ve kuralların eğitimdeki yeri

Reklamlar