Güçlü Ebeveyn-Güçlü Çocuk

Sizce aşağıdaki eğitim hedeflerinin hangisi Alman ebeveynler için önemli?

İşini düzgün ve titizlikle yapma, nezaket ve görgü kurallarına uyma, iyi ve çok yönlü eğitimli olma, dayanıklı olma, kendine güven ve atılgan olma, yardımsever olma, hoşgörülü olma, adam sarrafı olma, sağlıklı yaşam tarzına sahip olma, dayanıklı olma, meraklı olma, dakik olma , tasarruflu olma…

“Güçlü Ebeveyn – Güçlü Çocuk®”

Güçlü Ebeveynler – Güçlü Çocuklar, Almanya’da “Çoçukları Koruma Birliği” tarafından geliştirilmiş, Almanya’nın en yaygın ebeveyn eğitim programıdır. Güçlü Ebeveynler – Güçlü Çocuklar®, çocuk eğitiminde daha fazla hazza, rahatlığa, aynı zamanda güvenceye sahip olmayı arzu eden anne ve babalara yönelik bir seminer dizisidir.

Ebeveynler için eğitim, her şeyden önce çocuğa iyi bir model olmak, değerler kazandırmak ve sevgi vermektir. Ancak bunu başarmak her zaman kolay olmayabilir. Ne de olsa eğitim zor bir iştir.

İstek üzerine okul öncesi kurumlara okullara gelinir, seminer ve danışmanlık hizmeti verilir:

Uygulamalı ve ev ödevli workshop tarzında seminer dizisi – Süresi: 8 hafta, haftada iki saat – Konu başlıkları:

1. Eğitim dizisi tanıtımı
2. Eğitimde benim için (anne – baba) neler önemlidir?
Ebeveynin eğitimde hedeflediklerinin açıklığa kavuşması
Ebeveynin kendi ihtiyaç ve değerlerini tanıması
3. Çocuğun temel psikolojik ihtiyaçları nelerdir
Pozitif eğitimin ve yaklaşımın önemi
Sevgi, güven ve taktirin eğitimdeki önemi
4. Üstbiliş/Kendini tanıma ve ifade yeteneği
Günlük hayat içinde hisslerini ve ihtiyaçlarını ifade edebilme
Kendini tanıma ve geri bildirim
5. Feedback/Geri bildirim
İletişim alışkanlıklarını ve tekniklerini tanıma
Olumsuz iletişim alışkanlıklarını tanıma ve yapıcı geri bildirim teknikleri ile tanışma
6. Çocuğunu destekleme ve daha iyi anlama
Duyarlı dinleme medodu ile tanışma (4 dil 4 kulak medodu)
Çocuğun gelişimini destekleyeci yöntemlerle tanışma
7. Ebeveyn olarak çatışmalı durumlarda nasıl davranıyorum?
Problemleri doğru anlama metodları ile tanışma
Çatışmaları ve sorunları doğru çözme yöntemleri
8. Nasıl bir ebeveynim? – Duygularımı nasıl ifade ediyorum?
Duyguları ifade etme becerisi
Duyguları anlama ve pozitif davranış gösterme
9. Sınırlar – ritüeller ve kuralların eğitimdeki yeri
Aile içinde var olan kuralları reflekte etme/gözden geçirme
Doğru kuralları bulma ve kararlaştırma
10. Ebeveyn olarak güç/otorite kullanımını nasıl gerçekleştiriyorum?
Çatışmalarda güç kullanmanın eğitimi destekleyeci ve engelleyeci yönleri
11. Problem çözme becerisi
Problem çözmede uzlaşma yöntemi ile tanışma
Birlikte karar alma ve uygulama yöntemleri
12. Eğitim dizisinden Neler öğrendim

Uygulamalı workshop, tam gün veya yarım gün – Konu başlıkları:

• Değer ve çocuk yetiştirme hedeflerinin açığa çıkarılması: Çocuk yetiştirmede benim için önemli olan şey nedir?
• Eğitimci olarak kimlik tespiti: Kendimi iyi tanıyor muyum, eğitimci olarak rolümü iyi biliyor muyum?
• Çocuk gelişimini desteklemek için gerekli özgüvenin artırılması: Çocuğumu nasıl dinliyorum ve onu nasıl cesaretlendiriyorum?
• Ailedeki net iletişim kurallarının belirlenmesi: Kendi ihtiyaçlarımı nasıl ifade ediyorum?

Sunum/seminer, 2-3 Saat – Konu başlıkları:

• 0-6 Yaş okul öncesi çocuğun gelişiminde Ne önem taşır?
• Ailenin eğitim ve öğretim üzerinde ki etkisi
• Çocuk Eğitiminde Değerler ve Ritüeller
• Çocuk eğitiminde Kurallar
• Kural koyma sanatı
• Doğru iletişim teknikleri

Daha geniş bilgi için: 0541 732 03 18

Reklamlar