Arıların yok olması ölümcül sonuçlara yol açacaktır. ABD'li araştırmacılar: "Mahsul kıtlığına bağlı yetersiz beslenme, yılda 1,42 milyon insanın ölümüne yol açabilir.

Arı ölmesi özellikle Ülkemizi etkileyecektir. Dünya bal üretiminde 2017 yılı itibarıyla 551 bin ton ile Çin ilk sırada, 114 bin tonluk üretimi ile Türkiye ikinci, Arjantin ise 76 bin ton bal üretimi ile üçüncü sırada yer almaktadır.

Araştırmacılar yıllardır artan küresel arı ölümlerini gözlemliyorlar. Kesin nedenler bilinmemekle birlikte, nedenler arasında tarımda pestisit kullanımı, arılar için besin kaynaklarının azalması, hayvanların doğal yaşam alanlarının yok olması ve varroa akarı gibi parazitler sayılabilir.

Tüm dünyada, her yıl arı cinslerinin kabileleri ölmekte ve ölüm oranları giderek hızlanmaktadır. Uzmanlar, arı türlerinin on yıl içinde neslinin tükenebileceği konusunda şimdiden uyarıyorlar.

Dünyada tahmini olarak 20.000 farklı arı türü vardır. Ancak sadece dokuz tür bal üretir. Arılar küresel gıda üretiminin yaklaşık yüzde 35'inde önemli bir rol oynamaktadır.

Arılar bu nedenle devasa bir ekonomik faktör ve tarımda en önemli “işçilerdir”. Montpellier'deki CNRS bilimsel araştırma merkezindeki Teorik ve Uygulamalı Ekonomi Laboratuvarı'na göre, polen taşıma ve dağıtma hizmetleriyle dünya çapında yılda yaklaşık 200 milyar avro değer katıyorlar.

Arılar olmasaydı sadece bal değil, meyve ve sebzeler de lüks mallar haline gelirdi. Arılar ekinlerimizin ve yabani bitkilerimizin yaklaşık yüzde 80'ini tozlaştırırlar. Araştırmacılara göre, arı popülasyonunu korumak mümkün olmazsa ve arıların nesli tükenirse, bunun insanlar için ölümcül sonuçları olacaktır.

Daha az arı daha fazla hastalık demektir
Yeni bir araştırmaya göre, çalışkan bitki tozlayıcılarının yok olması, daha az meyve, sebze ve tahıl hasat edilebileceği için yılda 1,4 milyon insanın ölümü ile sonuçlanacak. Mahsulün azalması sonuçları, A vitamini ve B vitamin eksikliği ve kardiyovasküler hastalıklarda ve bazı kanser türlerinde artış olacaktır.

Boston'daki Harvard T.H. Chan Sağlık Koleji'nden Samuel Myers liderliğindeki bilim adamları, neslinin tükenmesinin bitkileri tozlaştıran arılar ve diğer böcekler üzerindeki etkilerini incelediler. Uzman dergi "The Lancet"te yayınlanan araştırmalarına göre, hayvanların nesli tamamen tükenecek olsaydı, bu, küresel meyve hasadında neredeyse yüzde 23'lük bir düşüşe yol açacaktı. Sebze hasadı yüzde 16, fındık ve tahıl hasadı yüzde 22 azalacak.

Daha yoksul ülkelerde, ek olarak 71 milyon insan A vitamini eksikliğinden etkilenecektir. Zaten çok az A vitamini tüketen 2,2 milyar insan sağlığı daha da kötüleşecek. Ek 173 milyon insan folat eksikliğinden etkilenirken, folat eksikliği 1,23 milyar insanda artacaktır.

Bilim adamları bunun her yıl 1,42 milyon inanın ölümüne yol açabileceğini tahmin ediyorlar. Arı popülasyonu yarıya inmesi 700.000 insanın ölümü demektir.