Menü
Your Cart

Vizyonumuz

Öğrenci merkezli çağdaş ve sürdürüle bilinir bir eğitim konsepti.

Bir çocuğun kişilik oluşturma serüvenini bir su kaynağına benzetecek olursak, çocuğunda tıpkı bir su kaynağı gibi kendi dere yatağını (yolunu) oluşturmaya çalışarak kendi yolunu bulmaya çalıştığına şahitlik edebiliriz. Prensipte çocuk için tüm yollar açık.

Ancak bir su yatağı gibi bir çocukta engellerle karşılaşacaktır. Hiç kimse hayat serüveninde karşılaşabileceği engelleri önceden ön görüp ortadan kaldıramaz. Ancak su gibi yatağını bulmaya çalışan çocuk örneğinde olduğu gibi, yolunda engelleri aşabilmesi için ona o gücü verebiliriz. Hiç bir dere yatağı başka bir dere yatağına benzemez. Tıpkı çocuklarımız gibi tek ve benzersizdirler.

Çocuklar tüm duyuları ile deneyimler ve öğrenirler. Merak ve keşfetme arzusu, çocukta doğal bir güç gibidir. Öğrenme, çocukların neyi keşif etmeye çalıştıkları veya neyle ilgilendiklerini görmemiz, anlamamız ve buna destek olmamız ile olur ancak. Çocuklar tüm duyuları ile öğrenebilmeleri için ona gerekli koşulları yerine getirir ve fırsatlar yaratırız.