Çağdaş Bir Eğitim Modeliniz Yoksa, Siz de Yoksunuz!

Eğitim Modelimizin Temel Felsefesi; Nasıl Bir İnsan Yetiştirmek İstiyoruz?


originalPreviewJW.jsp4Çocuklarımızın, dijital ve bilgi çağında başarılı ve mutlu bir yaşam sürdürebilmeleri için onları buna hazırlayan ve onlara gerekli kilit becerileri sağlayan iyi bir eğitime ihtiyaçları vardır. Eğitim modelimiz ile hedeflediğimiz;  Kendisi ve çevresi için sorumluluk taşıyan bireyler yetiştirmektir. Eğitim modelimizde öğretmenin görevi, çocukların sorumlu, sosyal olarak yetkin, yaratıcı kişiliklere ulaşmaları için, onlara eşlik etmektir. Bunu yapmak için, her zaman öğrencilerin bireysel gelişim ve öğrenme hedeflerini belirleyerek yenilikçi öğrenme yöntemleri uygular.

Anahtar Yeterlilikler (beceriler): Geleceğin ihtiyaçlarını ö8c140ede-6dd2-4595-8c22-7123ee81185fğrenmek
Savunduğumuz KLAX eğitim modelinde öğrenmek demek, bilgi toplumunda mutlu ve başarılı olmak için anahtar yeterlilikler kazanmak anlamına gelir. Bilgi edinenler, her zaman kendi çözümlerinin ötesine geçerler, her zaman çözüm arayışında bulunurlar ve eleştireldirler. Okuma, yazma ve matematik gibi alanlara ek olarak, derinlemesine araştırmalar yürtmeli, kendi tavrını yansıtacak ve olası yenilgi ve hata yapma riskini üstlenmelidir. Başarılı olan çocuk yaratıcı olacaktır.

Kimse çağımızda ezberlenen bilgi ile başarılı olamaz. Bu nedenle, öğrenme terimi yeni bir anlam kazanmaktadır: Öğrenim şu ana kadar sadece bilginin kazanılması olarak anlaşılsa da, bugün dünyanın bilgisinin deşifre edilebileceği ve kullanılabilir hale getirilebileceği yeterlilikler edinmedir.

1. Yaratıcılık ve problem çözme becerisi
Yaratıcı bir kişiliğe sahip bir insan yeni yollar keşfeder, fikirler geliştirir, hayal gücünü kullanır, bilgisini uygular. Ağ içinde (network) kendini kanıtlayarak ilerler ve yeni deneyimler kazanmak için cesaret eder. Her problem yaratıcı kişi için bir öğrenme fırsatını temsil eder ve sorgulama ruhunu canlandırır.

2. Sosyal beceriler
Sosyal olarak yetkin bir kişi başkalarıyla empati kurabilir, ihtiyaçlarını ve ilgi alanlarını algılayabilir ve onlara karşılık verebilir. Başkalarıyla işbirliği yapabilir ve ekip halinde çalışabilir. O, dostça, düşünceli, dayanışma içinde ve gerektiğinde kural belirleyebilir, kurallara uymayı, gözlemlemeyi ve eleştirel olarak incelemeyi başarabilir.

3. Öğrenme yetkinliği ve kendini organize etme becerisi
IMG_2297Güçlü bir insan meraklıdır, hedefler belirleyebilir, kendi öğrenme yolunu planlayabilir ve sonuçları eleştirel olarak değerlendirebilir. Bilgiyi elde etmesini ve uygulamasını sağlayan yöntemsel becerilere sahiptir. Böylece karmaşık problemleri çözebilir ve kendi öğrenme yolunu düzenleyebilir. KLAX eğitim modelinde, “bireysel öğrenme hedefleri belirleme” yöntemi, ile, öğrencinin kendi öğrenme sürecini yönetmeye ve kendi öğrenim seviyesini değerlendirmeye yardımcı olur.

4. Tolerans ve açıklık
Açık fikirli kişi, diğer (etnik-kültürel, dini) dünya görüş ve görüşleri ile diyaloga girme yeteneğine sahiptir. Global bir kişiliğe sahip olur. Tolerans, eleştirel düşünme ve sorunları çözme becerilerini kullanır. Ortak değerler temelinde iletişim kurabilme yeteneğine sahip olarak bir dünya vatandalı, “global oyuncu” olur.

5. Öz- Kimlik
Kendine güvenen, bağımsız ve dengeli bir insan, yeteneklerini ve potansiyelini, ihtiyaçlarını ve beklentilerini bilir. Düşüncesini ifade etme ve savunma cesaretine sahiptir, duygularını yansıtabilir ve kontrol edebilir. Bilgi, yetenek ve bireysel potansiyele dayanarak, sürekli olarak sorgulayarak, karşılaştırarak, çözerek ve geliştirerek güçlü bir öz-imaj yaratır.

 Çocuğun kendi eğitim sürecini kendisinin organize edebilme becerisini kazandırmak

IMG-0676KLAX, öğrencinin bireysel öğrenme seviyesini belirleyen enstrümanlar ve Öğrencilerin güçlü oldukları ve ilgi duydukları alanlara odaklanarak” kendi eğitim sürecini kendisinin organize edebilme becerisini kazandırmak” ilkesine göre eğitim verir. Öğrenciler, bireyselleştirilmiş öğrenme yolları aracılığıyla adım adım kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu üstlenmeyi öğrenirler.

Dijital medyanın sınıfta entegrasyonu
Dijital medya ve yeni teknoloji ile öğrenmek bizim için bir amaç değil, öğrencilerin kendi kendini organize etmelerine yardımcı olan faydalı bir araçtır. Mottomuz: “Tüketiciden aktif üreticiye!”

Dijital medyanın kullanımı için yol gösterici ilkelerimiz:
Dijital medyanın yaşam dünyamızın bir parçası olduğunu biliyoruz.
Düşünen merak eden ve yaratan bir kurumuz. Dijital medyayı bu amaçla kullanırız. Dijital medya, eğitim hedeflerimize ulaşmak için kullandığımız araçlardır. Dijital medya asla insanlar arasındaki sosyal ilişkilerin yerini alamaz. Pasif tüketim için okulumuzda dijital medya asla kullanılmamaktadır. Dijital medya bizi yaratıcı ve üretken kılar.

Öğrenmeyi öğretiyoruz
Küçük gruplar halinde öğrenme
KLAX eğitim programı öğrencilerin farklı öğrenme yöntemlerini ve hızını dikkate alır. Bu amaçla öğrencinin gelişim hızını dikkate alarak eğitimi 3 zorluk seviyelerinde sunar. Çünkü her insaınn öğrenme yöntemi ve hızı farklıdır.

Eğitmen, klasik eğitimde olduğu gibi öğrencisine bilgi aktaran değil; Öğrencisini öğrenme ortağı olarak görür ve öğrencisi ile birlikte bireysel gelişim planları oluştur.

Proje odaklı öğrenme
KLAX eğitim modelinde öğrenciler sorularını formüle edebilmeleri ve hipotez geliştirebilmeleri için teşvik edilirler. Bunun için her sorunun yeni sorular doğurduğu “proje odaklı öğrenme” modelini uygular.

Kendi kendine öğrenmenin ve araştırmanın ezber eğitimden daha sürdürülebilir olduğuna inanıyoruz, bu nedenle, hayat gerçeklerine yakın deneyim edinecekleri pratik projeler sunar, proje bazlı çalışmada farklı uzmanlık alanları arasında bir bağ oluşturur.

KLAX pozitif hata kültürünü teşvik eder

cropped-klax23.pngÇocuklar eğitmenin eleştirisinden korkmadan deneyerek, hata yaparak ve hatasını düzeltmeyi öğrenerek öğrenecektir. Çünkü çocuğun deneyimleyerek öğrenmesi, öğretmenin bilgi aktarmasından daha kalıcı. Çocuğun merakı, öğrenme yakıtımızdır. Yeniden kombine etmek ve üretmek hazır cevaplardan daha kalıcıdır.

Seyir defteri ve Portfolyo yöntemi

Bireysel öğrenme yollarını kendi kendine organize edebilmesi için öğrenciler “seyir defteri” ve “portfolyo” kullanırlar. Seyir defteri günlük planlama ve organizasyon için kullanılır. Portfolyo, kendi bilgi ve becerilerinin nasıl geliştiğini bilinçli olarak takip etmek için seçilmiş dokümanlardan oluşan bir bütündür. Her ikisi de kendini yönlendiren ve kendine güvenen öğrenmeyi öğrenmek için kanıtlanmış araçlardır.

Birbirimizle ve birbirimizden öğrenerek, öğrencilerin önceden edindiği bilgi ve deneyimi dayanak alırız.

Disiplinlerarası yaklaşım
Disiplinler arası ağ tabanı, bilgi prensibine dayalı olarak çok disiplinli bir öğrenmeyi benimser. Bunu uygulamak için, eğitim uzmanları öğrencileri için bireysel ve farklı zorluk aşamalarında farklı görevler (ödevler) geliştirirler. Öğrenme atölyelerinde bağımsız öğrenme, ortak öğrenme aktiviteleri ve ritüeller (örneğin sabah çemberi / kapanış çemberi, rehberlik, öğrenci konferansları bir bütün oluştururlar.

 • Pratik egzersiz ve oynayarak deneyimlemeyi önemsiyoruz.
 • Öğretim aşamalarımız öğrenme tezgahları ve istasyon çalışmaları ile bütünleşmektedir

Bireysel öğrenme

Her insan farklı bir şekilde öğrenir. Bu yüzden öğrencilerine bireysel destek sunarız. “Bireysel aşama planları” ile kendi kendini organize eden öğrenme yolları öğrenme metotlarımız içinde yer almaktadır.

Öğretmenlerimiz öğrenme hedefleri belirler. Bunlar, bireysel yetenekler, güçlü yönler ve ilgi alanlarına göre müfredata uygun belirlenir.

 • Daha hızlı öğrenenler için ek çalışmalar
 • Desteğe ihtiyaç duyan öğrencilerimiz için sürdürülebilir destek

Yöntemler:

Eğitim modelimizin genel hedefleri

 • Kendisi ve çevresi için sorumluluk taşıyan, yarının dünya vatandaşını yetiştirmek
 • Psikolojik esneklik, krizlerle başa çıkma ve kişisel, sosyal kaEkran Resmi 2018-07-08 18.05.31ynaklarını mobilize ederek fırsata çevirme yeteneği.

Öğrenmeyi nasıl tanımlarız?

 • Öğrenme, bireyin iç dinamiğine dayanan öz başarısıdır. Birey, öğrenme sürecini kendisi tasarlar.

Eğitim modelinde kullanılacak öğrenme yöntemi

 

 • Öğrencinin öğrenim sürecini kendi kendine organize edebilme becerisi geliştirme.

Eğitim modeli ile öğrencide geliştirilecek başlıca yeterlilik alanları

 • Teknolojik yeterlilik
 • Enformasyon toplama ve değerlendirme yeterliliği
 • Üretebilme yeterliliği

Eğitim modeli ile öğrencide geliştirilecek başlıca beceriler

 • Yaratıcılık becerisi
 • Problem çözme becerisi
 • Eleştirel düşünme becerisi
 • Sosyal ve duygusal beceri
 • Kendi kendine öğretme becerisi
 • Kendi kendini organize edebilme becerisi
 • Kültürlerarası ve global beceri

 

Eğitim modelimizde kullandığımız başlıca enstrümanlar

 • Grupsal ve bireysel öğrenimi destekleyen fonksyon mekanları tasarımı
 • Çocukların ilgi alanları çıkış noktası alınarak öğrenme hedeflerinin bellirlendiği proje bazlı çalışma
 • Aksiyon tepsileri metodu
 • Öğrenme tezgahları tasarımı
 • Hikaye torbaları yöntemi
 • Aşama formları metodu
 • Öğrendim başardım metodu
 • Portfolyo dosyası
 • Referans grup sistemi
 • Uzman öğretmen sistemi
 • Gözlem metotları
 • Lotus planı
 • Post it metodu
 • İnfans oryantasyon modeli
 • PDSA yöntemi ile öğrenme döngüsü organizasyonu
 • Öğrenciyi gözlemleme metodları

Öz Geçmiş

KLAX GrubIMG-7712u Türkiye temsilcisi ve KiGa Portal Genel Müdürü ve almanokulu.com sitesi kurucusu olan İskender Yıldırım, Duisburg Üniversitesi Siyaset bilimleri, Sosyoloji ve Sosyal Danışmanlık Bölümü Mezunu dur.

2002-2012 RAA-Duisburg genel müdür yardımcısı Duisburg ve Almaya genelinde farklı okul öncesi eğitim kurumlarında yönetici, konsept danışmanı, okul öncesi eğitim modellerini geliştirme ve uygulama, proje yönetimi ve denetimi, hizmet içi eğitimi programlarını geliştirme ve uygulama görevlerinde bulunmuştur.

2012-2014 FRÖBEL-GRUPPE hizmet içi eğitim programları geliştirme ve İstanbul FRÖBEL anaokulu kurucu ve genel müdür görevlerinde bulunmuştur.

Rucksack ve Griffbereit gibi aile eğitim programları geliştirme kurulu üyeliği yapmıştır.

Türkiye’de farklı okul öncesi eğitim kurumlarında eğitim konsepti danışmanlık hizmeti, seminer ve eğitim dizileri vermiştir ve vermektedir.

Ödüller

DGB (Aman Sendikalar Birliği) ve Pro Eğitim enstitüsü tarafından “İş hayatında üstün başarı ödülü ”

Kuzey Ren-Vestfalya Entegrasyon Bakanı tarafından en başarılı ebeveyn eğitim programı ödülü

Duisburg Göç ve Uyum Danışma meclisi tarafından başarı Ödülü

 • E-Posta: almanokulu.iy@gmail.com