Eğitim modeli danışmanlığı

 

 

En büyük düşünür ve ilim adamı, kendisinin başkasına danışmaya ihtiyacı olduğunu söyleyendir. Harrison Rhodes

Akademik Program Danışmanlığı

 • Anaokulunda ve anasınıfında uygulanacak olan eğitim modelinin ve içeriğinin belirlenmesi.
 • Oryantasyon modelinin seçimi ve uyarlanması
 • Eğitim modelinde kullanılacak sistematik gözlemleme, ölçme ve değerlendirme sisteminin kurulması.nHNly9GMS+m+icYQGzGQVQ
 • Fonksiyon mekanlarının (atölye) tasarımı.
 • Fonksiyon mekanlarının ve sınıfların eğitim malzemesi ve eğitim planı arasında bağ kurmak için sınıf tasarımı ve eğitici malzemelerin seçimi.
 • Anasınıfından ilkokula geçiş sağlamak için ilkokul için bir geçiş programını geliştirme.

 

 1. Akademik personel seçimi ve eğitimi
 • Öğretmen ve yönetici başvurularının değerlendirilmesi ve seçimi için destek sağlanması,
 • Öğretmen veyöneticik8407ec02-a552-459e-8e7a-36b4d5233570adronun eğitim modelini uygulayabilmeleri için eğitim seminerleriniorganizeetmek ve vermek.
 • Düzenli aralıklarla derslere girip eğitim programının uygulamasını gözlemlemek ve öğretmenlere önerilerde bulunmak.
 • Günlük, haftalık, aylık veyıllık eğitim programlarının oluşturulması için taslakhazırlamak ve akademik kadro ile programı oluşturmak/program önerilerinde bulunmak.
 • Yönetici ve öğretmen koçluğu, öğretmen mesleki gelişim süreçlerinin eğitim modeline uygun dizayn unnamed-7edilmesi.
 • Ebeveynlerle sağlıklı diyalog kurma yöntemleri üzerine öğretmenlere seminerler verme.
 • Düzenli aralıklarla öğretmenlerle ve yönetim ile değerlendirme toplantıları yapma

 

 1. Ebeveyn Seminerleri ve müşteri memnuniyeti tespiti:Okul açılışında Ebeveynlere eğitim modelinin tanıtılması.
 • Yılda 4 defa olmak üzere aile eğitim seminerleri verilmesi.
 • unnamed-1Ebeveynler için el kitabı hazırlama
 • Yılda bir defaya mahsus olmak üzere Öğrenci, Ebeveyn ve öğretmen memnuniyeti Anketi yapmak ve değerlendirmek.
 1. Kurumsal Kimlik
 • Farklılaşma stratejileri süreçlerine rehberlik edilir,
 • Kurumsal kimlik kılavuzunun oluşturulmasına destekverilir.
 • Öğrencilerin eğitimi ve anaokulun ve anasınıfının organizasyonu için kullanılacak enstrümanların uyarlanması.
 • Öğretmen ve yönetici kadro için okul Yönetim Kılavuzu hazırlama.

 

 

Eğitim modelinin genel hedefleri

 • Kendisi ve çevresi için sorumluluk taşıyan, yarının dünya vatandaşı yetiştirmek
 • psikolojik esneklik, krizlerle başa çıkma ve kişisel, sosyal kaEkran Resmi 2018-07-08 18.05.31ynaklarını mobilize ederek fırsata çevirme yeteneği.

Öğrenmenin tanımı

 • Öğrenme, bireyin iç dinamiğine dayanan öz başarısıdır. Birey, öğrenme sürecini kendisi tasarlar.

Eğitim modelinde kullanıacak öğrenme yöntemi

 • Öğrencinin öğrenim sürecini kendi kendine organize edebilme becerisi geliştirilir.

Öğrencide geliştirilecek başlıca yeterlilik alanları

 • Teknolojik yeterlilik
 • Enformasyon toplama ve değerlendirme yeterliliği
 • Üretebilme Yeterliliği

Öğrencide geliştirilecek başlıca beceriler

 • Yaratıcılık becerisiEkran Resmi 2018-06-29 19.25.20
 • problem çözme becerisi
 • Eleştirel düşünme becerisi
 • Sosyal ve duygusal beceri
 • Kendi kendine öğretme becerisi
 • Kendi kendini organize edebilme becerisi
 • Kültürlerarası ve global beceri

Öğrenme sürecinde kullanılacak başlıca enstrümanlar

 • Grupsal ve bireysel öğrenimi destekleyen fonksyon mekanları tasarımı
 • Çocukların ilgi alanları çıkış noktası alınarak öğrenme hedeflerinin bellirlendiği proje bazlı çalışma
 • Öğrenme tezgahları tasarımı
 • Hikaye torbaları yöntemi
 • Basamak yaprakları metodu
 • Öğrendim başardım metodu
 • Portfolyo dosyası
 • Referans grup sistemi
 • Uzman öğretmen sistemi
 • Gözlem metotları
 • Lotus planı
 • Post it metodu

Reklamlar